Bisdata VärdeskapandeAnalys

Bisdata VärdeskpandeAnalys riktar sig till företagare som i dagsläget inte ska sälja sina bolag, men som vill öka värdet till den dag då det är dags att avyttra bolaget. Att göra rätt vägval kan betyda många miljoner i värdeökning jämfört med att driva bolaget vidare som tidigare. Syftet med rapporten är att på ett enkelt och överskådligt vis ge en klar bild över den mest lämpliga strategin för att utveckla värdet på både kort och lång sikt (1-3 år).

Rapporten visar hur värdet kommer att utveckla sig om man:

  • Fortsätter att driva företaget på samma sätt som de två senaste åren (business as usual)
  • Väljer strategin att satsa på minskade kostnader
  • Väljer strategin att kapitalrationalisera
  • Väljer strategin att satsa på ökad tillväxt
  • Genom lättlästa kurvor kan man enkelt avläsa vilken strategi som är bäst under olika tidsperioder. Beroende på när i tiden en eventuell försäljning ska ske får man veta vilken strategi som är bäst för att optimera värdet.
Bolag. Pris: fr 9 995 SEK/st ex moms
Koncern. Pris: fr 14 995 SEK/st ex moms