Tryckta och digitala certifikat

De företag som har erhållit värderating VVV, VV alternativt V+ kan beställa certifikat för tryck och webb. Dessa företag är högt värderade jämfört med andra företag inom samma bransch och storleksklass och kan användas som ett stöd i din marknadsföring. Det visar att ditt företag är bra att göra affärer med.

Certifikatet levereras både i tryckt och digitalt format. Certifikatet levereras digitalt och med en html-kod kan Certifikatet sedan visas på företagets egna hemsida.

Pris: 7 995 kr