Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 15 25 22 22
Nettoomsättning (tkr) 43 488 67 956 60 474 70 822
EBIT (tkr) 127 545 1 164 972 -17 979 5 739
Årets resultat (tkr) 147 017 1 198 629 -10 963 20 892
Utdelning (tkr) 45 000 330 000 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 273 508 1 456 491 257 862 288 825
EBIT-marginal % 293.3 1 714.3 -29.7 8.1
Avk. eget kapital % 10.1 137.6 -0.2 7
Avkastning på sysselsatt kapital % 7.8 97 -0.3 3.6
Soliditet % 70.1 81.1 39 40.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 899 2 718 2 749 3 219
EBIT/anställd (tkr) 8 503 46 599 -817 261
Lön/anställd (tkr) 1 280 1 084 975 1 240

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
43 488 67 956 60 474 70 822
-19 204 -27 095 -21 448 -27 273
-720 -2 565 -5 792 -6 054
0 0 1 321 1 878
0 0 0 0
156 000 1 189 919 0 23 456
0 2 521 765 0
-52 019 -65 764 -53 299 -57 090
127 545 1 164 972 -17 979 5 739
11 764 16 518 15 762 16 747
-1 812 -2 181 -2 866 -3 094
0 0 0 0
0 0 0 0
9 952 14 337 12 896 13 653
137 497 1 179 309 -5 083 19 392
0 0 4 665 0
137 497 1 179 309 -418 19 392
- - - -
137 497 1 179 309 -418 19 392
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
1 403 1 987 4 506 8 931
1 403 1 987 4 506 8 931
0 0 0 0
73 79 126 172
0 0 0 0
73 79 126 172
56 518 36 423 74 710 61 049
57 994 38 489 79 342 70 152
0 0 0 0
2 097 3 070 0 0
23 289 17 384 10 981 7 024
25 386 20 454 10 981 7 024
510 083 326 408 558 131 635 912
166 829 19 554 13 043 4 765
1 056 661 1 390 551 0 0
1 733 573 1 736 513 571 174 640 677
1 816 953 1 795 456 661 497 717 853
- - - -
- - - -
- - - -
1 273 508 1 456 491 257 862 288 825
0 0 0 0
0 0 0 0
1 273 508 1 456 491 257 862 288 825
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 94 023 195 103
0 0 0 0
531 850 325 971 301 683 224 904
531 850 325 971 395 706 420 007
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
6 069 5 479 1 910 2 881
5 526 7 515 6 019 6 140
11 595 12 994 7 929 9 021
- - - -
- - - -
1 816 953 1 795 456 661 497 717 853
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
293.3 1 714.3 -29.7 8.1
10.1 137.6 -0.2 7
70.1 81.1 39 40.2
41.8 22.4 153.5 145.4
199 416 3 2
24.30 20.46 0 0
76.88 541.72 -0.77 7.27
2 899 2 718 2 749 3 219
8 503 46 599 -817 261
1 280 1 084 975 1 240

Styrelse

Namn Befattning
Stefan Björk (f. 1955) Styrelseledamot, Ordförande
Patrik Björk (f. 1987) Styrelseledamot
Josefine Widegren (f. 1978) Styrelseledamot
Sandra Basil (f. 1996) Extern firmatecknare
Jonas Dahlin (f. 1983) Extern firmatecknare
Svante Johansson (f. 1964) Extern firmatecknare
Kari Kromli (f. 1964) Extern firmatecknare
Lina Valingsten (f. 1985) Extern firmatecknare
Joakim Bråtemyr (f. 1985) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster och därmed likartad verksamhet av koncerngemensam karaktär samt indirekt bedriva transportförmedling i form av linjeagentur, skeppsmäkleri, spedition och därmed förenlig verksamhet.