Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 31 27 24 18
Nettoomsättning (tkr) 1 626 050 795 338 256 641 47 174
EBIT (tkr) 92 626 99 224 37 943 10 540
Årets resultat (tkr) 66 378 56 714 20 487 7 265
Utdelning (tkr) 0 0 0 6 000
Summa eget kapital (tkr) 2 537 139 2 724 375 80 146 65 658
EBIT-marginal % 5.7 12.5 14.8 22.3
Avk. eget kapital % 2.5 4 28.1 14
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.1 4.3 7.3 19.3
Soliditet % 22.4 40.2 4.1 79.8
Omsättning/anställd (tkr) 52 453 29 457 10 693 2 621
EBIT/anställd (tkr) 2 988 3 675 1 581 586
Lön/anställd (tkr) 1 326 1 009 995 1 157

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
1 626 050 795 338 256 641 47 174
-41 105 -27 233 -23 876 -20 828
-343 024 -105 892 -34 725 -7 802
-1 517 -964 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
132 571 44 936 1 013 3
-1 280 349 -606 961 -161 110 -8 007
92 626 99 224 37 943 10 540
15 363 9 0 0
-30 198 -29 676 -9 907 -48
0 0 0 0
7 237 3 242 0 0
-7 598 -26 425 -9 907 -48
85 028 72 799 28 036 10 492
-18 651 -16 085 -7 549 -3 226
66 377 56 714 20 487 7 266
- - - -
66 377 56 714 20 487 7 266
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
3 136 153 3 472 403 730 641 30 397
403 1 636 2 464 0
3 136 556 3 474 039 733 105 30 397
0 0 0 0
6 005 5 155 4 145 4 229
0 0 0 0
6 005 5 155 4 145 4 229
0 0 0 0
3 142 561 3 479 194 737 250 34 626
0 0 0 0
5 066 979 1 840 144 814 142 1 343
2 996 070 1 246 665 7 806 5 287
8 063 049 3 086 809 821 948 6 630
220 161 093 39 367 0
0 0 0 0
140 262 56 310 379 619 41 025
140 482 217 403 418 986 41 025
11 346 092 6 783 406 1 978 184 82 281
- - - -
- - - -
- - - -
2 537 139 2 724 375 80 146 65 658
0 0 0 0
0 0 0 0
2 537 139 2 724 375 80 146 65 658
- - - -
- - - -
- - - -
829 1 225 167 722
2 138 1 154 0 187
732 909 732 909 732 909 0
141 397 182 532 159 576 2 964
877 273 917 820 892 652 3 873
- - - -
- - - -
- - - -
261 362 257 335 0 0
4 558 079 1 611 586 660 796 644
3 112 239 1 272 290 344 590 12 105
7 931 680 3 141 211 1 005 386 12 749
- - - -
- - - -
11 346 092 6 783 406 1 978 184 82 280
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
5.7 12.5 14.8 22.3
2.5 4 28.1 14
22.4 40.2 4.1 79.8
34.6 33.7 1 113.8 5.9
105 102 103 300
0.09 0.07 1.48 0.87
3.82 3.45 3.83 219.58
52 453 29 457 10 693 2 621
2 988 3 675 1 581 586
1 326 1 009 995 1 157

Styrelse

Namn Befattning
Lars Jonas Bergfeldt (f. 1973) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Niclas Galle (f. 1973) Styrelseledamot, Vice VD
Anders Mjaaland (f. 1971) Styrelseledamot, Ordförande
David Michael Edwin Cousins (f. 1973) Styrelseledamot
Charles Robertson Crawford (f. 1964) Styrelseledamot
Sanna Lindén (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäkringsmäkleri med speciell inriktning på sakförsäkringar, juridisk och teknisk assistans i försäkringsärenden, risk management, riskbeskrivning, survey report, under writer, försäkringstekniska lösningar och därmed förenlig verksamhet. The Company shall conduct insurance brokerage, specialising in non-life insurance, legal and technical assistance for insurance cases, risk management, risk descriptions, survey reporting, underwriting, insurance solutions and associated activities.