Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 44 41 42 38
Nettoomsättning (tkr) 100 100 108 400 90 500 103 700
EBIT (tkr) 236 000 447 300 72 500 172 900
Årets resultat (tkr) 357 600 592 800 102 100 257 200
Utdelning (tkr) 0 281 960 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 663 234 2 557 621 2 196 496 2 100 231
EBIT-marginal % 235.8 412.6 80.1 166.7
Avk. eget kapital % 8.6 18.5 4.5 9.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 7.8 16.2 2.9 8.6
Soliditet % 46.3 66 54.8 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 275 2 644 2 155 2 729
EBIT/anställd (tkr) 5 364 10 910 1 726 4 550
Lön/anställd (tkr) 993 961 988 947

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
100 100 108 400 90 500 103 700
-43 700 -39 400 -41 500 -36 000
-4 500 -5 400 -6 100 -5 800
2 700 3 300 4 800 3 100
0 0 0 0
247 200 462 700 80 500 172 000
61 600 0 41 100 36 800
-127 400 -82 300 -96 800 -100 900
236 000 447 300 72 500 172 900
0 0 0 25 500
0 0 0 -1 700
0 0 0 0
21 000 27 400 22 100 17 200
21 000 27 400 22 100 41 000
257 000 474 700 94 600 213 900
-32 487 -35 576 1 545 -15 923
224 513 439 124 96 145 197 977
- - - -
224 513 439 124 96 145 197 977
0 0 0 0
-30 013 -33 824 5 955 -13 577
-7 787 -8 776 1 545 -3 523
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
5 900 8 800 6 600 8 700
5 900 8 800 6 600 8 700
0 0 0 0
2 700 3 500 4 700 2 600
0 0 0 0
2 700 3 500 4 700 2 600
2 682 700 2 294 100 2 274 200 2 318 500
2 691 300 2 306 400 2 285 500 2 329 800
0 0 0 0
800 700 500 300
36 900 47 900 34 100 44 600
37 700 48 600 34 600 44 900
3 019 800 1 514 100 1 678 700 2 329 200
6 000 5 500 5 400 6 200
0 400 400 20 700
3 025 800 1 520 000 1 684 500 2 356 100
5 754 800 3 875 000 4 004 600 4 730 800
- - - -
- - - -
- - - -
2 553 900 2 478 300 2 151 000 2 048 700
109 334 79 321 45 496 51 531
0 0 0 0
2 663 234 2 557 621 2 196 496 2 100 231
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
485 900 321 600 437 200 268 300
485 900 321 600 437 200 268 300
- - - -
- - - -
- - - -
1 761 966 478 579 1 051 804 1 761 969
696 800 399 100 218 000 242 300
146 900 118 100 101 100 358 000
2 605 666 995 779 1 370 904 2 362 269
- - - -
- - - -
5 754 800 3 875 000 4 004 600 4 730 800
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
235.8 412.6 80.1 166.7
8.6 18.5 4.5 9.7
46.3 66 54.8 44.4
18.2 12.6 19.9 12.8
3 6 5 8
0 0 0 0.20
- - - 126.82
2 275 2 644 2 155 2 729
5 364 10 910 1 726 4 550
993 961 988 947

Styrelse

Namn Befattning
Torsten Jansson (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Olof Persson (f. 1964) Styrelseledamot, Ordförande
Kinna Bellander (f. 1955) Styrelseledamot
Jonas Eriksson (f. 1974) Styrelseledamot
Isabella Jansson (f. 1988) Styrelseledamot
Ralph Mühlrad (f. 1960) Styrelseledamot
Ingrid Söderlund (f. 1979) Styrelseledamot
Johan Widerberg (f. 1949) Styrelseledamot
Göran Härstedt (f. 1965) Extern firmatecknare
Lars Jönsson (f. 1964) Extern firmatecknare
Jonas Svensson (f. 1968) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag - bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder - bedriva handel med sport- och fritidskonfektion - bedriva handel med gåvo- och heminredningsprodukter - köpa, sälja och förvalta värdepapper - förvalta fast egendom - samt med ovanstående förenlig verksamhet.