Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 103 95 92 90
Nettoomsättning (tkr) 872 039 795 399 794 528 778 096
EBIT (tkr) 364 676 170 070 1 548 949 379 773
Årets resultat (tkr) 319 865 118 412 1 462 874 244 283
Utdelning (tkr) 997 696 0 0 127 219
Summa eget kapital (tkr) 3 670 749 3 854 028 3 674 382 2 282 085
EBIT-marginal % 41.8 21.4 195 48.8
Avk. eget kapital % 8.3 2.4 49.7 13
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.1 3.6 26.4 5.5
Soliditet % 45.7 49.9 50.3 32.2
Omsättning/anställd (tkr) 8 466 8 373 8 636 8 646
EBIT/anställd (tkr) 3 541 1 790 16 836 4 220
Lön/anställd (tkr) 947 918 875 847

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
872 039 795 399 794 528 778 096
-97 586 -87 241 -80 540 -76 244
-406 124 -180 975 -172 250 -171 437
-367 027 -352 489 -348 329 -307 555
0 0 0 0
362 328 0 1 435 677 149 585
30 548 0 0 7 328
-29 502 -4 624 -80 137 0
364 676 170 070 1 548 949 379 773
1 398 1 008 243 302
-62 228 -48 262 -61 492 -60 932
0 0 0 0
-3 512 -3 169 -2 355 -5 968
-64 342 -50 423 -63 604 -66 598
300 334 119 647 1 485 345 313 175
13 296 -30 160 -5 642 -26 724
313 630 89 487 1 479 703 286 451
- - - -
313 630 89 487 1 479 703 286 451
0 0 0 0
0 0 0 449
0 0 0 117
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 118 382 5 015 269 4 594 297 4 946 372
1 995 3 263 4 524 6 033
257 463 289 032 484 434 345 839
5 377 840 5 307 564 5 083 255 5 298 244
2 218 661 2 216 805 2 055 684 1 701 117
7 596 501 7 524 369 7 138 939 6 999 361
0 0 0 0
8 037 9 777 859 11 157
81 283 75 300 45 634 34 916
89 320 85 077 46 493 46 073
340 225 110 595 118 315 41 899
0 0 216 464
0 0 0 0
340 225 110 595 118 531 42 363
8 026 046 7 720 041 7 303 963 7 087 797
- - - -
- - - -
- - - -
3 670 749 3 854 028 3 674 382 2 282 085
0 0 0 0
0 0 0 0
3 670 749 3 854 028 3 674 382 2 282 085
- - - -
- - - -
- - - -
291 000 579 000 578 242 778 000
288 000 0 490 000 0
3 252 185 0 198 474 3 202 690
42 648 5 242 131 141 398 124
3 873 833 584 242 1 397 857 4 378 814
- - - -
- - - -
- - - -
138 197 1 912 262 1 956 092 132 508
121 724 98 554 115 815 91 708
221 543 1 270 955 159 817 202 682
481 464 3 281 771 2 231 724 426 898
- - - -
- - - -
8 026 046 7 720 041 7 303 963 7 087 797
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
41.8 21.4 195 48.8
8.3 2.4 49.7 13
45.7 49.9 50.3 32.2
105.5 15.2 38 191.9
13 6 5 7
0 0 0 0
5.83 3.48 25.16 6.14
8 466 8 373 8 636 8 646
3 541 1 790 16 836 4 220
947 918 875 847

Styrelse

Namn Befattning
Johannes Olsson (f. 1990) Styrelseledamot, Ordförande
Kalle Bäck (f. 1984) Styrelseledamot
Johan Büser (f. 1983) Styrelseledamot
Helen Engholm (f. 1974) Styrelseledamot
Bengt Thomas Falck (f. 1974) Styrelseledamot
Alexander Lisinski (f. 1989) Styrelseledamot
Virpi Ring (f. 1967) Styrelseledamot
Anders Sundberg (f. 1960) Styrelseledamot
Sverker Cassberg (f. 1961) Styrelsesuppleant
Fredrik Danielsson (f. 1985) Styrelsesuppleant
Peter Kirksaether (f. 1964) Styrelsesuppleant
Irene Nettéus (f. 1970) Styrelsesuppleant
Henric Widén (f. 1969) Styrelsesuppleant
Per-Henrik Hartmann (f. 1961) Extern VD
Anders Linusson (f. 1974) Huvudansvarig revisor
Sven Andersson (f. 1943) Lekmannarevisor
Bengt Eriksson (f. 1947) Lekmannarevisor
Amandus Carlenfors (f. 1985) Lekmannarevisor suppleant
Jonas Ransgård (f. 1971) Lekmannarevisor suppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt och genom innehav av aktier i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invåndare. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, äga, utveckla, bygga och avyttra fastigheter och byggna- der samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Higab AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i lokalklustret och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs stads ändamål med bolaget är att utgöra stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. Bolaget ska främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer genom att tillhandahålla för dess rörelse lämpliga lokaler. Bolaget ska också tillse att kommunen kan täcka sina behov av lokaler med speciell karaktär och strategisk betydelse för stadens utveckling samt ha ett särskilt ansvar att vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ägs av Göteborgs Stad via bolaget.