Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -17 -16 -17 -17
Årets resultat (tkr) 627 1 266 12 726 -10 606
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 112 301 111 675 110 409 97 683
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.6 1.1 12.2 -10.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.5 1.4 1.7 1.2
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17 -16 -17 -17
-17 -16 -17 -17
1 661 1 620 1 765 1 237
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 661 1 620 1 765 1 237
1 644 1 604 1 748 1 220
-1 018 -338 10 978 -11 826
626 1 266 12 726 -10 606
- - - -
626 1 266 12 726 -10 606
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
85 866 84 205 82 584 80 819
26 423 27 441 27 779 16 801
25 42 58 75
112 314 111 688 110 421 97 695
112 314 111 688 110 421 97 695
- - - -
- - - -
- - - -
112 301 111 675 110 409 97 683
0 0 0 0
0 0 0 0
112 301 111 675 110 409 97 683
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
13 13 12 12
13 13 12 12
- - - -
- - - -
112 314 111 688 110 421 97 695
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
0.6 1.1 12.2 -10.3
100 100 100 100
0 0 0 0
192 323 483 625
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Håkan Gustavson (f. 1958) Styrelseledamot
Cecilia Persson (f. 1984) Styrelsesuppleant
Karl Tomas Gerhard Gerhardsson (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag utveckla företag, företrädesvis inom medicinsk teknik, bioteknik och verkstadsindustri samt att direkt eller via dotterbolag bedriva handels- och agenturverksam- het främst inom bioteknik och medicinsk teknik samt livsmedel, och konsultverksamhet i ekonomiska frågor. Härutöver skall bola- get bedriva värdepappershandel, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt utöva därmed fören- lig verksamhet.