Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 428 303 400 329
EBIT (tkr) 81 17 10 9
Årets resultat (tkr) 49 12 7 6
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 721 656 643 635
EBIT-marginal % 18.9 5.6 2.5 2.7
Avk. eget kapital % 9.3 2.1 1.2 1.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 11.8 2.6 1.6 1.4
Soliditet % 89 90 90.5 90.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
428 303 400 329
0 0 0 0
-5 -5 -5 -17
-128 -56 -44 -61
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0 0 0
-219 -225 -341 -242
81 17 10 9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
81 17 10 9
-17 -3 -2 -2
64 14 8 7
- - - -
64 14 8 7
0 0 0 0
-15 -1 -2 -1
-4 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
407 412 417 421
0 0 0 0
0 0 0 0
407 412 417 421
0 0 0 0
407 412 417 421
0 0 0 0
0 0 0 6
11 3 3 1
11 3 3 7
0 0 0 0
0 0 0 0
392 314 291 273
392 314 291 273
810 729 711 701
- - - -
- - - -
- - - -
693 644 632 625
28 12 11 10
0 0 0 0
721 656 643 635
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
7 3 3 2
27 1 2 3
55 69 63 61
89 73 68 66
- - - -
- - - -
810 729 711 701
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
18.9 5.6 2.5 2.7
9.3 2.1 1.2 1.1
89 90 90.5 90.5
0 0 0 0
491 453 452 438
0.92 1.04 0.73 0.83
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Camilla Kristina Margareta Larsson (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Elisabeth Öberg (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Jesper Didring (f. 1979) Styrelseledamot
Peter Gunnar Didring (f. 1945) Styrelseledamot
Lars Nilsson (f. 1966) Styrelseledamot
Ann-Charlotte Kristina Lundberg (f. 1967) Styrelsesuppleant
Heather Öberg (f. 1967) Styrelsesuppleant
Adisa Hadzic (f. 1984) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka tegelbruks- och skogsbruksrörelse, äga och förvalta fast egendom, hyra ut fritidshus och därmed förenlig verksamhet.