Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -75 -65 -63 1 557
Årets resultat (tkr) -86 -65 -63 857
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 498 3 584 3 648 3 711
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -2.4 -1.8 -1.7 26.1
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.7 -1.5 -1.4 41.7
Soliditet % 77.7 79.7 81.4 83
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 629
0 0 0 0
-75 -65 -63 -72
-75 -65 -63 1 557
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11 0 0 -700
-11 0 0 -700
-86 -65 -63 857
0 0 0 0
-86 -65 -63 857
- - - -
-86 -65 -63 857
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 177 4 177 4 177 4 177
4 177 4 177 4 177 4 177
0 0 0 0
0 0 0 0
36 17 19 20
36 17 19 20
0 0 0 0
186 206 192 192
101 95 96 81
287 301 288 273
4 500 4 495 4 484 4 470
- - - -
- - - -
- - - -
3 498 3 584 3 648 3 711
0 0 0 0
0 0 0 0
3 498 3 584 3 648 3 711
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
892 891 815 737
892 891 815 737
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
90 0 0 0
20 20 21 22
110 20 21 22
- - - -
- - - -
4 500 4 495 4 484 4 470
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
-2.4 -1.8 -1.7 26.1
77.7 79.7 81.4 83
25.5 24.9 22.3 19.9
14 12 14 13
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Halfdan Mustad (f. 1941) Styrelseledamot
Sophie Mustad (f. 1972) Styrelsesuppleant
Tom Granskog (f. 1959) Delgivningsbar person
Olov Strömberg (f. 1955) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom och värdepapper, bedriva verksamhet med markexploatering, bedriva konsthandel, bedriva leasingverksamhet avseende verkstadsmaskiner samt idka annan därmed förenlig verksamhet.