Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 325 632 214 289
EBIT (tkr) 51 212 -239 -128
Årets resultat (tkr) 51 212 -239 -130
Utdelning (tkr) 0 80 80 80
Summa eget kapital (tkr) 7 668 7 697 7 566 7 884
EBIT-marginal % 15.7 33.5 -111.7 -44.3
Avk. eget kapital % 0.7 2.8 -3.1 -1.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.7 2.8 -3.1 -1.6
Soliditet % 99.7 99.7 99.5 99.4
Omsättning/anställd (tkr) 325 632 214 289
EBIT/anställd (tkr) 51 212 -239 -128
Lön/anställd (tkr) 43 151 142 128

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
325 632 214 289
-43 -151 -142 -128
-22 -24 -56 -74
0 -1 -1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-209 -244 -254 -216
51 212 -239 -128
0 0 0 0
0 0 0 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -2
51 212 -239 -130
0 0 0 0
51 212 -239 -130
- - - -
51 212 -239 -130
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 5 41
260 280 301 321
260 282 306 362
0 0 0 0
260 282 306 362
0 0 0 0
0 0 1 2
30 33 34 19
30 33 35 21
0 0 0 0
0 0 0 0
7 404 7 409 7 264 7 547
7 404 7 409 7 264 7 547
7 694 7 724 7 605 7 930
- - - -
- - - -
- - - -
7 668 7 697 7 566 7 884
0 0 0 0
0 0 0 0
7 668 7 697 7 566 7 884
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 2 7 2
26 25 32 45
26 27 39 47
- - - -
- - - -
7 694 7 724 7 605 7 931
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
15.7 33.5 -111.7 -44.3
0.7 2.8 -3.1 -1.6
99.7 99.7 99.5 99.4
0 0 0 0
28 592 27 563 18 715 16 102
22.78 11.72 33.94 26.11
- - - -64
325 632 214 289
51 212 -239 -128
43 151 142 128

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Hellén-Halme (f. 1947) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stig Lennart Aronsson (f. 1943) Styrelseledamot, Ordförande
Peder Agerius (f. 1970) Styrelseledamot
Rolf Andersson (f. 1957) Styrelsesuppleant
Kjell Nilsson (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt anskaffa lokaler för IOGT-NTO:s verksamhet till nykterhetssakens befrämjande ävensom idka därmed förenlig verksamhet.