Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 5 0 2 20
EBIT (tkr) -3 -4 -2 0
Årets resultat (tkr) 2 -8 -2 -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 170 168 176 178
EBIT-marginal % -60 - - -
Avk. eget kapital % 1.2 -4.1 -1.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.2 -2.3 -1.1 0
Soliditet % 98.8 98.8 90.7 90.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
5 0 2 20
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 0 -2 -18
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-6 -4 -2 -2
-3 -4 -2 0
5 0 0 0
0 -3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 -3 0 0
2 -7 -2 0
0 0 0 0
2 -7 -2 0
- - - -
2 -7 -2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 4 0 0
1 4 0 0
0 0 0 0
50 47 0 0
121 119 194 196
171 166 194 196
172 170 194 196
- - - -
- - - -
- - - -
170 168 176 178
0 0 0 0
0 0 0 0
170 168 176 178
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 18 18
2 2 18 18
- - - -
- - - -
172 170 194 196
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
-60 0 0 0
1.2 -4.1 -1.1 0
98.8 98.8 90.7 90.8
0 0 0 0
6 100 6 150 1 078 1 089
24.20 - 97 9.80
- -1.33 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Gert Eriksson (f. 1945) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Gerd Holmer Eriksson (f. 1948) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka båtbyggeri- och snickeriverksamhet, sjötransporter samt därmed förenlig verksamhet.