Företagsinformation 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 2 20 0
EBIT (tkr) -4 -2 0 -3
Årets resultat (tkr) -8 -2 - -3
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 168 176 178 178
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -4.1 -1.1 0 -1.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.3 -1.1 0 -1.7
Soliditet % 98.8 90.7 90.8 90.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
0 2 20 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -2 -18 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-4 -2 -2 -3
-4 -2 0 -3
0 0 0 0
-3 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 0 0 0
-7 -2 0 -3
0 0 0 0
-7 -2 0 -3
- - - -
-7 -2 0 -3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
0 0 0 0
47 0 0 0
119 194 196 196
166 194 196 196
170 194 196 196
- - - -
- - - -
- - - -
168 176 178 178
0 0 0 0
0 0 0 0
168 176 178 178
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 18 18 18
2 18 18 18
- - - -
- - - -
170 194 196 196
Nyckeltal i genomsnitt 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
0 0 0 0
-4.1 -1.1 0 -1.7
98.8 90.7 90.8 90.8
0 0 0 0
6 150 1 078 1 089 1 089
- 97 9.80 -
-1.33 - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Gert Eriksson (f. 1945) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Gerd Holmer Eriksson (f. 1948) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka båtbyggeri- och snickeriverksamhet, sjötransporter samt därmed förenlig verksamhet.