Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 778 2 397 2 226 1 620
EBIT (tkr) -1 287 -1 395 -821 -1 006
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 100 2 100 2 100 2 100
EBIT-marginal % -46.3 -58.2 -36.9 -62.1
Avk. eget kapital % 176.2 -66.5 -39.1 -47.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -27.6 -54.5 -26.7 -30
Soliditet % 25.1 50.6 50.6 43.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
2 778 2 397 2 226 1 620
0 0 0 0
-42 -39 -39 -39
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
516 603 237 565
-4 539 -4 355 -3 245 -3 152
-1 287 -1 395 -821 -1 006
5 0 0 0
0 -1 0 0
0 0 0 0
4 982 0 0 0
4 987 -1 0 0
3 700 -1 396 -821 -1 006
0 0 0 0
3 700 -1 396 -821 -1 006
- - - -
3 700 -1 396 -821 -1 006
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
904 959 998 1 037
209 0 0 0
16 0 0 0
1 129 959 998 1 037
0 0 0 0
1 129 959 998 1 037
0 0 0 0
69 375 393 263
4 532 33 32 32
4 601 408 425 295
2 625 2 785 2 728 3 504
0 0 0 0
0 0 0 0
2 625 2 785 2 728 3 504
8 355 4 152 4 151 4 836
- - - -
- - - -
- - - -
2 100 2 100 2 100 2 100
0 0 0 0
0 0 0 0
2 100 2 100 2 100 2 100
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 657 443 480 1 465
4 657 443 480 1 465
- - - -
- - - -
- - - -
1 161 1 161 1 161 1 161
252 98 224 84
185 350 186 26
1 598 1 609 1 571 1 271
- - - -
- - - -
8 355 4 152 4 151 4 836
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-46.3 -58.2 -36.9 -62.1
176.2 -66.5 -39.1 -47.9
25.1 50.6 50.6 43.4
221.8 21.1 22.9 69.8
90 46 48 19
0 0 0 0
- -1 395 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Björn Larsson (f. 1962) Styrelseledamot, Ordförande
Linda Darforth (f. 1974) Styrelseledamot
Anders Nilsson (f. 1965) Styrelseledamot
Johanna Sällvin (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och förvalta Hjälmare kanal samt att i övrigt bedriva skogsbruk och annan verksamhet i samband med utnyttjande av bolagets fastigheter och övriga tillgångar.