Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 727 4 664 1 496 5 321
EBIT (tkr) -3 128 2 716 240 491
Årets resultat (tkr) -11 186 -145 -310 149
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) -10 084 1 134 1 309 1 872
EBIT-marginal % -114.7 58.2 16 9.2
Avk. eget kapital % 0 -11.9 -24 9.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -46.4 21.8 2 4.8
Soliditet % -163.8 7.8 9.6 13.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
2 727 4 664 1 496 5 321
0 0 0 0
-1 473 -35 -35 -35
-2 939 -445 -209 -4 449
0 0 0 0
0 0 0 0
52 73 193 493
-1 495 -1 541 -1 205 -839
-3 128 2 716 240 491
0 0 0 1
-1 006 -751 -643 -193
0 0 0 0
-7 052 -1 753 3 0
-8 058 -2 504 -640 -192
-11 186 212 -400 299
0 -357 19 -79
-11 186 -145 -381 220
- - - -
-11 186 -145 -381 220
0 0 0 0
0 0 71 -71
0 0 19 -19
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 473 3 540 3 607 3 674
1 439 2 877 2 877 2 877
0 0 0 0
4 912 6 417 6 484 6 551
100 100 100 100
5 012 6 517 6 584 6 651
130 640 280 180
522 466 236 98
5 -3 30 85
657 1 103 546 363
0 0 17 0
489 6 939 6 443 6 443
0 0 0 0
489 6 939 6 460 6 443
6 158 14 559 13 590 13 457
- - - -
- - - -
- - - -
-10 084 1 134 1 309 1 801
0 0 0 71
0 0 0 0
-10 084 1 134 1 309 1 872
- - - -
- - - -
- - - -
10 684 11 121 9 526 8 427
0 638 1 139 1 287
0 0 0 0
0 0 0 0
10 684 11 759 10 665 9 714
- - - -
- - - -
- - - -
3 570 0 0 19
766 590 653 695
1 222 1 076 962 1 157
5 558 1 666 1 615 1 871
- - - -
- - - -
6 158 14 559 13 589 13 457
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
-114.7 58.2 16 9.2
0 -11.9 -24 9.7
-163.8 7.8 9.6 13.9
-106 1 036.9 814.7 518.8
27 20 10 6
0 0 0 0
-10.12 1.28 0.38 2.55
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Carl Johan Merner (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Fredrik From (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva brytning, förädling och handel med sten, skog och virkesvaror, konst och antikviteter samt bedriva skogs- och jordbruksrörelse, förvalta, köpa och sälja fastigheter. Bolaget skall även bedriva hotell- och konferensverksamhet, konsultverksamhet avseende marknadsföring och utbildning, samt bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler, hus, mark och båtplatser.