Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 425 1 072 1 544 1 628
EBIT (tkr) 1 362 1 253 1 521 1 534
Årets resultat (tkr) 0 263 1 4
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 22 668 22 668 22 405 22 404
EBIT-marginal % 95.6 116.9 98.5 94.2
Avk. eget kapital % 6.6 5.6 6.8 6.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.3 5.3 6.4 6.4
Soliditet % 93.8 95.8 93.6 93.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
1 425 1 072 1 544 1 628
0 0 0 0
-79 -79 -79 -78
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 265 60 0
-5 -5 -4 -16
1 362 1 253 1 521 1 534
137 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
137 0 0 0
1 499 1 253 1 521 1 534
0 0 0 0
1 499 1 253 1 521 1 534
- - - -
1 499 1 253 1 521 1 534
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 316 1 394 1 474 1 553
0 0 0 0
0 0 0 0
1 316 1 394 1 474 1 553
0 0 0 0
1 316 1 394 1 474 1 553
0 0 0 0
0 0 0 0
6 12 11 18
6 12 11 18
22 855 22 262 22 451 22 378
0 0 0 0
0 0 0 0
22 855 22 262 22 451 22 378
24 177 23 668 23 936 23 949
- - - -
- - - -
- - - -
22 668 22 668 22 405 22 404
0 0 0 0
0 0 0 0
22 668 22 668 22 405 22 404
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 499 990 1 520 1 530
1 499 990 1 520 1 530
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
10 10 11 15
10 10 11 15
- - - -
- - - -
24 177 23 668 23 936 23 949
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
95.6 116.9 98.5 94.2
6.6 5.6 6.8 6.8
93.8 95.8 93.6 93.5
6.6 4.4 6.8 6.8
0 1 1 1
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Bertil Mårtensson (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Andreas Ewertz (f. 1987) Styrelseledamot
Gunilla Sandin (f. 1962) Styrelseledamot
Sofia Haga (f. 1973) Extern firmatecknare
Fredrik Norrman (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädes- vis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.